ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca PWPW

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca PWPW. Rozwiązanie pozwoli na elektroniczne załatwienie następujących spraw:

  • rejestracja pojazdu nowego i sprowadzonego z zagranicy,
  • wydanie prawa jazdy po raz pierwszy.
Aby skorzystać ze skrzynki podawczej należy wypełnić wniosek i złożyć go po uprzednim zalogowaniu się do systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PWPW). Wymagania jakie należy spełnić aby skorzystać z elektronicznej skrzynki ESP PWPW:
  • należy posiadać aktywny profil zaufany na platformie e-puap: epuap.gov.pl/wps/portal lub posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • posiadać darmowe konto na stronie www.esp.pwpw.pl - instrukcja zakładania darmowego konta znajduje się TUTAJ.
  • po założeniu darmowego konta i zalogowaniu się na nim - należy postępować zgodnie z instrukcją, w zależności od rodzaju załatwianej sprawy.
Szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów i opłat znajdują się w kartach usług na stronie Starostwa Powiatowego w zakładce BIP: