Stan kolejki na dzień:

Poniedziałek 2 sierpnia 2021.

Regulamin obsługi Klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg |